USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

UKLANJANJE OTPADNE ANIMALNE TVARI

NAŠA OVLAŠTENJA

Društvo je u potpunosti opremljeno potrebnim prostorima, kadrovskim uvjetima te opremom za obavljanje poslova sanitarne zaštite sukladno odredbama Zakona o veterinarstvu ( N.N. 41/07), te Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. 79/07).

Društvo je rješenjem Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodnog gospodarstva – Uprave za veterinarstvo ovlašteno obavljati D.D.D.D. kao mjeru veterinarske zaštite okoliša, radi sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti.

 • Osposobljeno i ovlašteno je provoditi mjere sukladno HACCP programima izvoznih objekata koji su pod stalnim nadzorom veterinarske inspekcije. Rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi ovlašteno je obavljati mjere preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.
 • Usklađeno je s odredbama Zakona o otrovima, te time registrirano za upotrebu i promet otrova.
 • Voditelj službe i svi djelatnici koji obavljaju usluge D.D.D.D.-a, posjeduju licencu za rad s otrovima Hrvatskog zavoda za toksikologiju.
 • Provođenje navedenih mjera ujedno je i zakonska obveza regulirana Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07), pratećih mu izmjena i dopuna, te pravilnika proizašlih iz navedenog Zakona.

 USLUGE

Picture1

DEZINFEKCIJA I DEZODORIZACIJA

 • Dezinfekcija podrazumijeva sve postupke i radnje koje poduzimamo da bi uništili mikroorganizme na tijelu, u vodi (za piće i u vodama bazena za sport i rekreaciju), u hrani, na predmetima ili u prostorijama radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti. Među mikroorganizme ubrajaju se bakterije, virusi, gljivice, plijesni, praživotinje itd. koji su prisutni u zraku, vodi, tlu i u drugim organizmima.
 • Dezinfekciju provodimo dezinficijensima skupine površinski aktivnih tvari s kvarternim amonijevim solima kao aktivnom tvari zatim, dezinficijense na bazi slobodnih radikala poput kisika i klora (VIRKON, IZOSAN-G…)
 • te preparate koji sadrže kombinaciju tvari koje izazivaju denaturaciju proteina, dehidraciju mikroorganizama te inhibiciju sinteze proteina djelovanjem na RNK I DNK što je posebno važno kod suzbijanja virusnih čestica (VIROCID).

Picture5

DEZINSEKCIJA

 • Dezinsekcija je zajednički naziv za sve mjere koje se provode u svhu suzbijanja, odnosno smanjenja broja štetnih insekata
 • Tretman za suzbijanje mrava i žohara
 • Tretman za suzbijanje muha i komaraca
 • Uništavanje osa i stršljena uz uklanjanje gnijezda
 • Akaricidni tretman – tretman uništavanja grinja
 • Tretman suzbijanja i uklanjanja krpelja, stjenica i tekuti
 • Dezinsekciju, ovisno o vrsti koju suzbijamo, tipu površine i prostora koji se tretira, provodimo sredstvima koja su se pokazala najkvalitetnijima, s obzirom da su niske toksičnosti za čovjeka.
 • Koristimo prije svega sintetske piretroide, koji su, kao i prirodni, netoksični za sisavce, no za razliku od prirodnih, sintetski su stabilniji i imaju poboljšan učinak pa se time postiže i brže ugibanje insekata.
 • Ukoliko se radi o jačim infestacijama koristimo insecticide na bazi karbamata i zbog njihove visoke učinkovitosti, koristimo ih u malim dozama, čime se smanjuje mogućnost onečišćenja okoliša.
 • Kao osnovne metode aplikacije spomenut ćemo prskanje i zamagljivanje, što ne isključuje korištenje drugih metoda te mogućnost kombinacije s ostalim tehnikama, ovisno o površini i prostoru koji će biti tretiran.

DEZODORIZACIJA

 • Dezodorizacija je postupak uklanjanja raznih neugodnih mirisa predmeta, materijala ili prostora u kojem se uništavaju i prisutne bakterije. Ovaj postupak provodimo dezinfekcijskim sredstvom pomješanim s prirodnim eteričnim uljima ugodnog mirisa.
 • Dezodorizacija je postupak uklanjanja raznih neugodnih mirisa predmeta, materijala ili prostora u kojem se uništavaju i prisutne bakterije. Ovaj postupak provodimo dezinfekcijskim sredstvom pomješanim s prirodnim eteričnim uljima ugodnog mirisa.
 • Međutim, prednost dajemo najnovijoj tehnologiji dugotrajnog uklanjanja neugodnih mirisa. Radi se o biološkoj metodi, točnije primjeni prirodnog preparata koji sadrži mikroorganizme s odgovarajućim enzimima. Ovi razgrađuju organsku tvar i neugodne mirise u otpadu i otpadnim vodama koje koriste kao hranu, stvarajući pri tome produkte aerobne fermentacije koji nemaju neugodan miris (nastaju sulfati, nitrati, karbonati…).
 • Problem s otpadom i izazovima njegova zbrinjavanja narasta u cijelom svijetu, a rješenja kasne ili izostaju. Usmjerenost prema iznalaženju ekološki i zdravstveno prihvatljivih postupaka rezultiralo je formuliranjem brojnih bioloških preparata. U nastavku navodimo nekoliko primjera uklanjanja neugodnih mirisa.

Picture3

DERATIZACIJA

 • Deratizacija je zajednički naziv za sve mjere i postupke koji se provode u svrhu smanjenja populacije štetnih glodavaca.
 • Štetni glodavci koji su nam od najvećeg interesa za suzbijanje jesu:
 • U suzbijanju glodavaca, odnosno deratizaciji, koristimo probavne otrove, odnosno antikoagulante prve generacije na osnovi derivata kumarina (kumafen,kumaklor, kumatetralil) i indandiona (osobito njegov derivat klorfacinon) te antikoagulante druge generacije na bazi bromadiolona i brodifacuma, čija je karakteristika visoka učinkovitost već nakon jednokratnog unošenja, tzv. “singl doza”.
 • Zbog svojih velikih prednosti, osim spomenutih meka, koristimo i parafinizirane osnovne meke, koje karakteriziraju produljena trajnost, prihvatljivost za glodavce (zbog stalne potrebe za glodanjem) te otpornost u vlažnom ambijentu.
 • Prednost ovakvog načina rada je u postizanju boljih efekata sa pojedinačno manjim utroškom sredstava, što je poželjno iz sfere postizanja kvalitete usluga, uz dužnu brigu prema zdravlju Vaših djelatnika i svim najnovijim normativima

SAKUPLJANJE ŽIVOTINJSKIH NUSPROIZVODA

U suradnji s Agroproteinka d.d. osigurali smo prikupljanje i zbrinjavanje  nusproizvoda životinjskog podrijetla.