O GALEBU KLAUKAVCU

Kako ga prepoznati?

Galeb klaukavac je najveći galeb južnog dijela Europe i vrlo česta urbana ptica našeg priobalja.  To je velika i snažna ptica, snažnog grudnog koša s široko postavljenim krilima u letu.  Tijelo mu je prekriveno perjem bijele boje i to na području  glave, vrata i donje strane tijela. Perje na leđima mu je svijetlo sive boje.  Krila na vrhovima su  crne boje sa  rubovima. Donja strana krila im je bijela.

Picture 048

Galeb klaukavac više ne bira mjesto da svije svoje gnijezdo

U posljednje  smo vrijeme svjedoci pojave da ova ptica svija gnijezda posvuda.  Nekada nenastanjene  stjenovite otoke  zamijenio je krovovima  hotela zgrada ali i obiteljskih kuća.  U nas se gnijezdi od travnja  do lipnja. Gnijezdi se u velikim skupinama koje mogu dostići čak nekoliko tisuća parova.  Grade jednostavna gnijezda od perja, algi i dostupnih biljaka. U svoje gnijezdo polažu 3 do 4 jaja različite boje. Na jajima leži oko mjesec dana. Ptići opernate za 5-6 tjedana.

Picture 193

Raznoliki jelovnik  koji se  uglavnom temelji na otpadcima

Iako osnovnu  hranu  sačinjavaju ribe i  manje životinje ova ptica ne zazire od hranjenja otpadcima. Vrlo je čest posjetitelj gradskih smetlišta otkud i njegova opasnost po  naše zdravlje.

Picture 136

 

 

Picture 206

JESTE LI ZNALI….

  • da  galebovi vrlo dugo žive pa su tako zabilježene ptice u dobi od čak 35 godina
  • da mogu biti izvor značajnog onečišćenja rekreacijskih voda i hrane mikroorganizmima opasnima po naše zdravlje
  • da  kolonije mogu sadržavati i do 8000 ptica
  • da svjetska istraživanja predviđaju trostruko povećanje broja ptica ukoliko se ne poduzmu humane mjere kontrole
  • da   prekomjerni galebovi  svojim izmetom oštećuju fasade hotela, javnih zgrada i spomenike
  • da  se  galeb klaukavac osobito voli gnijezditi na ravnim površinama pa tako i u nas vrlo često koriste ravne krovove zgrada

ŠTO I MI MOŽEMO UČINITI

  • Nemojmo ih nikada hraniti
  • Nastojmo koristiti prikladne  posude za odlaganje smeća
  • Nemojmo odlagati smeće u vrećama koje osobito u ranim jutarnjim satima postaju galebovima glavna atrakcija
  • Zabilježimo mjesto  gniježđenja i o tome  nas obavijestite.

Galebovi nas smatraju neprijateljima osobito kada se približavamo gnijezdima s mladim ptićima. U obrani svojeg potmladka ne prezaju ni od napada. Galebovi ne prezaju od napada kada god im se ukaže prilika da „ukradu“ hranu.

O PROGRAMU

S obzirom na sadašnje stanje prekomjerne populacije galeba klaukavca  te veliku zabrinutost javnosti zbog mogućih značajnih zdravstvenih rizika  i šteta monitoring i uspostavljanje sustava   smanjivanja  populacije galebova je od iznimnog značaja. Rezultati dobiveni monitoringom poslužit će za implementaciju mjera  prihvatljivih suvremenih metoda kontrole uz upotrebu  lažnih jaja. Nakon identifikacije gniježđenja pojedinih kolonija pristupit će se izradi plana postavljanja lažnih jaja prema  iskustvima ostalih europskih gradova koji se susreću s  istim problemom i koji su već polučili zadovoljavajuće rezultate.  Usporedno s preliminarnim istraživanjem učinka kontrole nastojat će se sakupiti što više podataka o zdravstvenom riziku koji donosi povećana populacija galebova. Tijekom projekta nastojat će se dati i dodatna rješenja kontrole zatvaranjem deponija te prosvjećivanjem građana i turista.  U tu svrhu organizirati će se postavljanje plastičnih podloga  sa kojih će se sakupiti izmet kao i  izlov galebova.  Ulovljenim pticama će se izuzeti biološki materijal koji će se naknadno pretražiti u laboratoriju.

Projekt je osmišljen kao dio višegodišnjeg programa te uključuje multidisciplinarni pristup stručnjaka koji će se po potrebi uključivati u projekt. U sklopu projekta provodit će se  aktivnosti kojima će se nastojati odgovoriti na pitanja o riziku koje donosi povećana populacija galeba klaukavca te mogućnosti njihove kontrole.

Picture 201

Picture 204